Fråga:

Hur viktigt är det med besiktning av de relinade rören

 

Svar:

Det är MYCKET VIKTIGT att besiktiga relinade avloppsrör!

Relining är ett hantverk och det sker misstag.
Vid varje reliningsentreprenad så är det ofta flera olika relingstekniker med olika ansvarsområden som arbetar tillsammans för att få ihop en entreprenad. Det sker lätt olika små misstag och ibland lite större felaktigheter i en entreprenad. Mycket beror teknik och verktyg men även en del rent slarv. Olika tekniker är olika noggranna i sitt arbete.

Som beställare så har man ett eget ansvar att säkerställa att arbetet man beställt är riktigt utfört.
Om man beställer arbeten att utföras som man betalar en väsentlig summa för så borde det ligga i naturen att man vill säkerställa att det man har betalat för verkligen är rätt utfört och att anläggningen nu är tät.

Meningen med att relina sina avloppsrör är att man vill ha en i framtiden tät avloppsanläggning och att man inte behöver vara orolig för att avloppsvatten läcker ut i fastigheten.

Vatten skapar stora problem och stora kostnader att åtgärda.

Vi kan berätta att det i varje anläggning beroende (på storlek) så är där oftast en del anmärkningar som behöver åtgärdas. Då talar vi ofta om anmärkningar av grad 3 eller 4 på skalan som anses vara av mer allvarlig karaktär.

Men man bör som beställare vara uppmärksam och säkerställa på bästa vis att det arbete som man beställt är korrekt utfört.

Men måste också tillägga att väldigt många entreprenörer och reliningstekniker är oerhört duktiga och noggranna i sitt arbete, så ingen skugga skall falla generellt över branschen. Så även om det upptäcks anmärkningar vid en besiktning så är man alltid villig att åtgärda alla anmärkning då man har som mål att leverera en bra produkt och en tät anläggning.
Seriösa entreprenörer vill och har som mål att leverera ett korrekt arbete, det är inget snack om det. Det brukar sällan vara ett problem att få åtgärdat påtalade anmärkningar som uppdagats vid en besiktning.

Dessutom så är de seriösa relinings entreprenörerna alltid tacksamma att det verkligen sker en riktig besiktning. För då får de möjlighet att snabbt åtgärda eventuella misstag och tar därför en mindre risk i garanti åtaganden över tid.

Det är en fördel om man i ett tidigt skede kontaktar en besiktningsman, detta så att en besiktning kan ske löpande under tiden som arbetet pågår i fastigheten, åtminstone om fastigheten är av lite större slag.

 

Besiktiga RELINADE RÖR

Det är mycket viktigt att ni låter besiktiga era relinade rör.

OM ni inte gjort det under entreprenaden – Gör det efteråt – Senast före Garantitidens utgång