RELINING KONSULTER

Oberoende & Godkända Besiktningsmän vid Relining

Vi Projektleder entreprenaden

Vi besiktigar entreprenaden

 

kvalitetssäkrar & kontrollerar relining entreprenaden

 

Relining Konsult vid Relining avlopp

 

Förundersökning

Upphandling

Projektledning

Besiktning

 

RELINING KONTROLL ÄR OBEROENDE OCH GODKÄNDA BESIKTNINGSMÄN

 

 

Vi projektleder, upphandlar och besiktigar Relining projekt

i hela sverige

 

 

BOKA fritt konsultations MÖTE

 

 

 Mer än 25 års erfarenhet från konsult- och entreprenadleden.

 Detta ger våra kunder stora fördelar i relining projektet

Erbjudande

Fri rådgivning

Boka ett möte.
Sätt av lite av er tid och boka ett informationsmöte med vår projektledare. Vi erbjuder oss att utan kostnad diskutera ert relining projekt.

Vi säkerställer relining projektet

Ett relining projekt är komplext. Resultatet skall vara beständigt och tätt under många år.  För att säkerställa detta krävs att noggranna kontroller utförs av BRIF legitimerade projektledare.

 

 

BRIF

BRIF certifierade

Vi är BRIF certifierade besiktningsmän och Relining konsulter och projektledare.
Relining Konsult vid relining avlopp​

 

Granskning film - relinade rör - Hela sverige

Vi besiktigar och granskar film från relining / stamrenoveringar i hela Sverige.

Säkerställ utfört arbete – Begär extern kontroll och granska filmerna på utfört arbete.

Förstudie vid Relining avlopp

Det första man som fastighetsägare bör göra är en förundersökning befintliga ledningar, för att se den faktiska statusen.

Man bör skapa sig en status bild av hur ert avloppssystem ser ut. Så vi gör en grundlig undersökning och vid behov filmar alla rör som är åtkomliga och får då ett brett underlag för upphandlingen

Vad är statusen på era avloppsledningar?

 

Förfrågnings underlag

Renovering av avloppsinstallationer genom Relining

Våra förfrågningsunderlag är unika och detaljerade

Ett bra förfrågningsunderlag är avgörande vid entreprenad

 

Upphandling vid relining avlopp

Kvalificerad entreprenad upphandling är viktigt vid relining entreprenader.

Vid en upphandling så tar vi fram förfrågningsunderlag specifikt för fastigheten och dess specifika krav utifrån dess förutsättningar.

Det är viktigt för byggherren (beställaren) att allt är noggrant dokumenterat och att beställningen av uppdraget mot entreprenören är specificerat i tillräcklig omfattning för att vägen till färdig anläggning skall ske på bästa sätt och med så få ÄTA arbeten som möjligt.

Upphandling vid relining avlopp

Kvalificerad entreprenad upphandling är viktigt vid relining entreprenader.

Vid en upphandling så tar vi fram förfrågningsunderlag specifikt för fastigheten och dess specifika krav utifrån dess förutsättningar.

Det är viktigt för byggherren (beställaren) att allt är noggrant dokumenterat och att beställningen av uppdraget mot entreprenören är specificerat i tillräcklig omfattning för att vägen till färdig anläggning skall ske på bästa sätt och med så få ÄTA arbeten som möjligt.

Förfrågningsunderlag

Renovering av avloppsinstallationer genom Relining

Våra förfrågningsunderlag är unika och detaljerade

Ett bra förfrågningsunderlag är avgörande vid entreprenad

 

Projektledning vid Relining avlopp

Skall ni låta utföra Relining av era avloppsstammar i er fastighet eller bostadsrättsförening ?

Vi bistår beställaren i alla momenten från start till mål. Vi handlar upp och ansvarar för projektledning under entreprenaden för beställarens räkning.

Mycket händer under en entreprenad, av den anledningen är det viktigt med en aktiv projektledning och löpande kontroll av arbetet och en god  kommunikation med entreprenören.

Med vår process så säkerställer vi ert Reliningsprojekt hela vägen från start till mål.

Kontroll & Besiktning vid relining avlopp

Vid relinings entreprenader så är det viktigt att arbetet löpande följs upp och att löpande kontroll av pågående arbete genomförs för att säkerställa kvalitet och utförande

För att kunna säkerställa att entreprenaden utförs korrekt och med bra material och att slutresultatet blir en tät konstruktion utan misstag krävs att en tredje part löpande utför kontroll besiktning av det utförda arbetet

Kontroll & Besiktning vid relining avlopp

Vid relinings entreprenader så är det viktigt att arbetet löpande följs upp och att löpande kontroll av pågående arbete genomförs för att säkerställa kvalitet och utförande

För att kunna säkerställa att entreprenaden utförs korrekt och med bra material och att slutresultatet blir en tät konstruktion utan misstag krävs att en tredje part löpande utför kontroll besiktning av det utförda arbetet

Inspektion & Granskning film – Relining

Moment där relining utförs skall genomgå kontroll och dokumentation. 

Alla ledningar skall dokumenteras med spårbarhet på film.

Dessa filmer och egenkontroller bör inspekteras och granskas av en tredje part.

Det finns krav att uppfylla för att en anläggning skall anses vara godkänd

Relining Kontroll & Besiktning utför inspektion och kontroll av relinade ledningar  

 

 

Relining avlopp – när är det dags

Rekommendation är att göra en tillståndsbedömning av avloppsledningarna i god tid så att åtgärder kan planeras och beslutas

Glöm INTE Relina uppsamlingsledningen

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar glömmer bort att åtgärda d.v.s. låta relina uppsamlingsledningen i fastigheten som även den har ett stort behov av att Relinas eller åtgärdas.

Bättre Kontroll på Relining projektet

Relining av avloppsrören är en viktig åtgärd för hela fastigheten och skall vara bestående under många år. Av den anledningen är det speciellt högt ställda krav på projektledningen och kontrollen av relining projektet

Ställ krav på reliningen

Inget är starkare än sin svagaste länk. Så man bör absolut göra vad man kan för att säkerställa kvalitén och därför se till att noggrant besiktiga anläggningen

besiktning relining är ett krav

Vi besiktigar löpande under entreprenad tiden men ännu viktigare är att vi granskar samtliga färdigställda  relinade ledningar som samlats på film.

Varenda meter skall granskas och besiktigas

Varför förundersökning vid relining

Vid en förstudie så ser man statusen på hela anläggningen och kan bäst bedöma om åtgärder. Detta är är sedan material som används vid upphandlingen av relining projektet

Vi har ett Relining projekt på gång

Kontakta oss

 

Relining Kontroll

RELINING PROJEKT PÅ GÅNG ?

Fyll i formuläret

så kontaktar vi er!