Upphandling & Projektledning

Glöm inte garantibesiktningen

Före och efter

Vi besiktigar i hela sverige

Projektledning för relining entreprenader

Kontakta våra experter för proffessionell rådgivning

Vi projektleder, upphandlar och besiktigar relining projekt  

Projektledning vid reliningprojekt

 

Vi tar ansvar för helheten och ser till att ditt projekt går i mål.

Förutom projektledning erbjuder vi även

  • Förstudier av er befintliga anläggning så att ni tar rätt beslut i rätt tid
  • Upphandling med förfrågninghsunderlag och förhandlingar med olika entreprenörer 
  • Entreprenadkontrakt & Avtal för entreprenaden
  • Projektledning under entreprenaden , vi föeder arbetet löpande och håller kontroll på utföanden och kvaliet
  • Besiktningen utförs ofta löpande under projekets gång
  • Granskning av inspektions filmer sker även det ofta löpande , lite beroende på projektets art , storlek och överenskommelser. 

 

 

Besiktiga rören

 vi är

oberoende

och

godkända

besiktningsmän

Har ni planerat ert projekt

Tänk på detta när planerar ert kommande reling projekt.

 

Vår entreprenad blev lyckad tack vare den hjälpen vi fick under arbetet med reliningen. Vi är ju själva lekmän i sådana här situationer

Brf Erikshus