Upphandling & Projektledning

Glöm inte garantibesiktningen

Vi besiktigar i hela sverige

Projektledning relining entreprenader

Kontakta våra experter för proffessionell rådgivning

PROJEKTLEDER – UPPHANDLAR – BESIKTIGAR – Reliningprojekt

Projektledning vid reliningprojekt

 

Vi tar ansvar för helheten och ser till att ditt projekt går i mål.

Förutom projektledning erbjuder vi även

  • Förstudier av er befintliga anläggning så att ni tar rätt beslut i rätt tid
  • Upphandling med förfrågninghsunderlag och förhandlingar med olika entreprenörer 
  • Entreprenadkontrakt & Avtal för entreprenaden
  • Projektledning under entreprenaden , vi föeder arbetet löpande och håller kontroll på utföanden och kvaliet
  • Besiktningen utförs ofta löpande under projekets gång
  • Granskning av inspektions filmer sker även det ofta löpande , lite beroende på projektets art , storlek och överenskommelser. 

 

 

Projektledning

 

Projektledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande av reliningprojektet och inleds i samband med entreprenadupphandlingen.

Relining Kontroll & Besiktning administrerar projektet från upphandling till avslutet.
När upphandlingen är gjord och kontraktet undertecknat sätter produktionen igång. Under produktionen håller vi byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och ser till att arbete och material håller avtalad kvalitet. Dessutom initierar vi besiktningar och kontrollerar att eventuella anmärkningar åtgärdas.

Vår projektledning ger bättre resultat och vi ser till att arbetet utförs effektivt och utan extra kostnader.. 

Relining Kontroll & Besiktning hjälper alla inblandade att arbeta effektivt mot gemensamma mål. Resultatet blir smidigare projekt och ett slutresultat att vara stolt över.

 

 

 

Vi greppar allt i reliningprojektet

 

Relining Kontroll & Besiktning utför projektledning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som söker kvalitet i entreprenaden.

Som byggprojektledare så sätter vi ramarna för projektet tillsammans med dig och formar vår roll efter dina behov och önskemål. Vi sätter oss i beställarens stol. Och ser till helheten – både byggprocessen och processen för de boende. Vi kan vara med från början till slutet, med  utredningar, genomförande och besiktningar och även vara ditt ombud mot myndigheter.

Vi träffar och pratar med boende eller hyrestagare. Vårt mål är att skapa förståelse. Vi ger dem möjlighet att vara delaktiga, och ser till att deras vardag fortsätter att fungera som vanligt. Vi ser till att de förses med utförlig och saklig information i rätt tid.
Det underlättar för alla inblandade parter.

Relining Kontroll & besiktning hjälper alla inblandade att arbeta effektivt mot gemensamma mål. Resultatet blir smidigare projekt och ett slutresultat att vara stolt över.

 

 

Besiktiga rören

 vi är

oberoende

och

godkända

besiktningsmän

Har ni planerat ert projekt

Tänk på detta när planerar ert kommande reling projekt.

 

Vår entreprenad blev lyckad tack vare den hjälpen vi fick under arbetet med reliningen. Vi är ju själva lekmän i sådana här situationer

Brf Erikshus