Granskning filmer

Vår Projektledning Tryggar ert Projekt

 

Besiktning Kontroll & Granskning av Relining Projekt

 

Tag hjälp av Godkända och erfarna besiktningsmän för  ert Reliningsprojekt

Vi projektleder, upphandlar och besiktigar relining projekt  

Besiktning relining

 

Besiktning på plats under projektet utförande

 

Relining Kontroll  & Besiktning är expert konsulter och arbetar dagligen med olika reliningsprojekt. Vi anlitas med fördel i ett tidigt stadie som projektledare så att vi får vara med och planera relining projektet redan från start.

 

Vi anlitas ofta som sakkunnig besiktningsman i utomstående projekt.

 

Våra entreprenadbesiktningsmän är utbildade, certifierade och har en lång erfarenhet av besiktningsuppdrag.

  

Granskning av inspektion filmer utförs över hela sverige

 

 

 

Granskning och kontroll av filmer utförs över hela sverige

När det kommer till att granska filmer så åtar vi oss uppdrag från hela landet.

Vi anlitas ofta att som tredje part besiktiga framtagna filmer från entreprenaden. 

Genom att vi inte behöver vara på plats så är det enkelt med dagens teknik att få materialet skickat till oss så att vi löpande kan följa arbetet som sker. Vi kan rapportera löpande under projektets gång beroende på hur man väljer att utföra entreprenaden. 

Om ni kontaktar oss så kommer vi att berätta mer om hur vi kan komma att samarbeta.

 

Entreprenadbesiktning vid relining – Vad är det ?

Entreprenadbesiktning är en kontroll som görs för att se om beställaren har fått den produkt som har avtalats.

Vid en reliningsentreprenad följer många olika typer av kontroller och besiktningar löpande under projektets utförande.

Vi har en specifik kompetens att utföra Relining Kontroll & Besiktning då vi är GODKÄNDA av branschorganisationen BRIF som besiktningsman för Relinade rör.

  

  VI erbjuder godkänd besiktningsman för relinade rör   

 

Besiktiga relining PROJEKTET

 

anlita

 

oberoende

och

godkända

besiktningsmän

Har ni planerat ert projekt

Där finns mycket att tänka på när ni planerar ert kommande relining projekt.

Kontakta oss – Vi hjälper er hela vägen

 

 

Vi är mycket nöjda med arbetet som de utfört allt blev toppen

Brf lyckoper