Slutbesiktning ett krav för säkerställande av Relining entreprenad

Slutbesiktning av utförda relinade avloppsledningar

Det kanske viktigaste av allt, att tillse att den relinade anläggningen blir besiktigad.

Vid besiktning av de relinade avloppsledningarna så skall entreprenören överlämna den tv-inspektion som utförts enligt T25:2012 till den godkända BRIF utsedda besiktningsmannen.

Den BRIF godkända relinings besiktningsmannen kommer därefter att granska varenda meter, gren och anslutning i hela anläggningen. Alla observationer på filmerna kommer att protokollföras, egenkontroller från entreprenören att kontrolleras.

Detta är den slutgiltiga kontrollen av anläggningen och att den har relinats och utförts på ett godkänt vis. Det är här som man upptäcker eventuella brister i den utförda reliningen, det är många gånger, kanske små fel eller misstag, MEN också helt avgörande för anläggningens beständighet på lång sikt.

Dessa påtalade brister och observationer från besiktningen skall entreprenören åtgärda och rätta till innan arbetet avslutas.

När bristerna är åtgärdade och anläggningen är besiktigad och godkänd, så har vi gjort vad vi kan för att kontrollera leveransen, och den relinade anläggningen kommer troligt att vara i bruk under många långa år därefter.

Är det ett större objekt så brukar vi rekommendera att besiktningen utförs löpande. Det bästa med det, är att man då, i ett tidigt skede, kan upptäcka eventuella brister och kan åtgärda och förhoppningsvis förhindra att samma fel återkommer. Beställaren skall erhålla en granskningsrapport från besiktningen med alla avvikelser och observationer

 

Garantibesiktning vid Relining – Glöm inte – Följ upp

 

Glöm inte GARANTIBESIKTNINGEN på de relinade avloppsrören
  • Två års besiktning – glöm inte den – den skall genomföras två år efter entreprenadens godkännande
  • Efter att två-års besiktningen verkställts så bör där även ske ytterligare en besiktning före utgången av den längsta garantitiden

Upphandling & Projektledning av ReliningProjekt

Våra underlag vid UPPHANDLING är unika.
Våra metoder för att kontrollera och projektleda arbetet är unika.

När ni anlitar oss så kan ni vara säkra på att ni får en säker leverans.