Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

Reliningkonsult behöver vara expert

Att anlita Relining Konsult är ett MÅSTE vid en relinings entreprenad

Så här är det.

Ett defekt avloppsystem är kostsamt att åtgärda för en fastighetsägare.
När man som fastighetsägare investerar i att renovera sitt avloppsystem genom relining, så vill man att arbetet som utförs skall vara beständigt under många år framöver för att investeringen skall löna sig, eller hur!
Hur skall en bostadsrättsförening eller fastighetsägare tänka då?

Låt mig kort berätta förutsättningarna.
Det krävs hög detalj kunskap av företagen som arbetar med relinings entreprenader.
Teknikerna som utför arbetet på plats måste ha en hög teknisk kunskap och arbeta med hög precision dagligen i sitt arbete. Relinings entreprenörerna behöver investera i kostsamma verktyg och utrustningar och hänga med i den tekniska utvecklingen hela tiden.

 

VI ÖVERVAKAR OCH SÄKERSTÄLLER RELINING PROJEKTET

Våra METODER SÄKERSTÄLLER reliningsarbetet som utförs

och vår KUNSKAP BÄRGAR FÖR HÖG SÄKERHET i entreprenaden

En ReliningKonsult MÅSTE vara en EXPERT.


Relinings konsulten måste matcha kunskaps nivån inom branschen för relining.

Därför behöver Relinings konsulten ha minst samma kunskap som entreprenörerna. Relining Konsulten behöver kunskap om den senaste tekniken för att kunna ställa rätt kravbild på entreprenören vid utförandet av relings arbetet. Det krävs specialist kunskaper av en relinings konsult för att tillse att rätt material och metoder används vid en installation med relinings teknik.

För att besiktiga / granska inspektions filmer från relinings entreprenader krävs lång erfarenhet och hög kunskap om metoder, material och lösningar.

Samma detalj kunskap krävs av Relinings Konsulten när denne skall författa ett förfrågningsunderlag (FFU) inför en upphandling av en relinings entreprenad

Förutom kunskapen om relinings tekniken så behöver relinings konsulten ha en hög kunskap inom juridik och entreprenad rätt.

 

Med detta sagt

RELINING KONTROLL – Ställer extremt höga krav på sina medarbetare.
Vi arbetar endast med de bästa inom relinings branschen. 

 

RELINING KONTROLL ställer höga krav

Vår NOGGRANHET borgar för bästa resultatet

RELINING KONTROLL ställer höga krav på entreprenören

 

Fastighetsägare bör känna till!


Fastighetsägaren / Bostadsrättsföreningen behöver känna till att där finns, av naturliga anledningar, stora skillnader i kunskap ( som inom alla tjänster) mellan olika entreprenörer och tekniker som arbetar på plats

Som beställare så MÅSTE MAN STÄLLA RÄTT KRAV och dessutom följa upp arbetet under byggtiden.

Så snälla ni som är beställare som fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsföreningar
– Gör rätt från början
Innan ni beställer en relinings entreprenad, kontakta en expert inom relining, en reliningskonsult, så kommer denna att hjälpa er genom hela relinings entreprenaden, allt ifrån förstudier, upphandling, teckna kontrakt och inte minst genomförandet under byggtiden, så tar denna hand om projektledningen.

 

 

 

Fler fördelar med att anlita en reliningkonsult att betänka:

 • En reliningkonsult vet bättre hur han skall tolka entreprenörerna
 • En reliningkonsult ställer rätt krav på entreprenörerna
 • En reliningkonsult tillser att beställaren får rätt garantier
 • En reliningkonsult säkerställer att entreprenören utför sina åtaganden med större säkerhet
 • En reliningkonsult får ofta bättre offerter än lekmän då kraven för entreprenaden är fastställda och där finns få saker som entreprenören behöver ta höjd för.
 • En reliningkonsult skriver bra entreprenadavtal
 • Det blir färre frågeställningar och problem i entreprenaden när mycket är förberett av reliningkonsulten
 • Det blir färre ÄTA arbeten som inte är planerade
 • En reliningkonsult behövs som motpart i förhandlingar inom projektet med entreprenören. En lekman har svårt att nå framgång utan att kunna påvisa direkta fakta eller att kunna hänvisa till praxis eller juridiska paragrafer.
 • En bra reliningkonsult har erfarenhet av upphandlingar inom bygg och kan på så vis diskutera offerterna med de olika entreprenörerna som är inblandade.
 • En reliningkonsult vet om ett ÄTA arbete i entreprenaden är berättigad

Ja , listan kan göras mycket längre än så här. Men detta är några av grundera varför man bör söka en erfaren reliningkonsult vid nästa reliningprojekt.

 

Upphandling & Projektledning av ReliningProjekt

Våra förfrågningsunderlag vid UPPHANDLING är unika.
Våra metoder för att kontrollera och projektleda arbetet är unika.

När ni anlitar oss så kan ni vara säkra på att ni får en säker leverans.