Olika metoder vid relining

Olika teknik och material för att utföra relining / rörinfodring på avloppsledningar

Det finns olika tekniker för att utföra relining. Vi brukar tala om att man använder sprayteknik och strumpinfodring eller en kombination av de båda, en så kallad hybridmetod vid relining.

Strumpinfodring vid relining Det nya röret installeras genom att en specialstrumpa blåses in med hjälp av högtrycksluft inuti det gamla avloppsröret. Materialet härdar mot rörväggarna även i våta förhållanden. Resultatet är ett helt nytt självbärande rör, som har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. Rörsystemet är helt fritt från skarvar oavsett hur lång sträckan är. Det nya röret har en förutbestämd godstjocklek.

Sprayteknik vid relining Ett nytt avloppsrör sprayas och skapas inuti det gamla röret genom att en fodringsmassa sprutas upp och härdar på insidan av rörväggarna. Resultatet skapar ett nytt tätt, slätt och elastiskt rör.

Hybridmetod vid relining Med hybridmetoden så kombinerar man de båda teknikerna och man utför oftast en strumpinfodring i alla stående stammar och uppsamlings ledningar och då stick till lägenheter ofta är mindre i diameter så använder man spraytekniken i dessa rören.

Upphandling & Projektledning av ReliningProjekt

Våra underlag vid UPPHANDLING är unika.
Våra metoder för att kontrollera och projektleda arbetet är unika.

När ni anlitar oss så kan ni vara säkra på att ni får en säker leverans.