Krav vid upphandling av ReliningProjekt

 

Tag fram ett förfrågningsunderlag för Relining Entreprenaden

Att ta fram ett förfrågningsunderlag är av absolut största vikt, där styrs hela reliningprojeket och entreprenaden i grunde. Det sätter standarden för hur arbetet skall styras, utföras, prisas och under vilka garantier och försäkringar som entreprenören lämnar har på arbetet.

Det är även det bästa sättet att undvika oväntade kostnader. Ett förfrågningsunderlag skall för att göra skillnad vara specifik för objektet och utförd enligt detaljerade specifikationer som gäller vid relining av avloppsledningar.

En förfrågan bör bl.a. omfatta följande grund:

 • Ange antal våningar i fastigheten
 • Ange antal kök, bad, wc, tvättstuga och övriga våtutrymmen
 • Ange vilka ledningar som skall åtgärdas
 • Ange vilka ritningar ni skickar med
 • Sätt ett datum när ni önskar att arbetet ska starta
 • Om det behövs bekvämlighetsinstallation under arbetet; tex extra wc/dusch
 • Tillkommande ÄTA arbeten – prisas
 • Vilken metod och material som skall användas – godkända
 • Vilka garantier som entreprenören lämnar
 • Vilka försäkringar som entreprenören skall inneha
 • Se till att entreprenören har en giltig ansvarsförsäkring som även skyddar tredje part.
 • Andra krav på entreprenören
 • Villkor enligt ABT 06
 • Kräv att arbetet ska kontrolleras av en oberoende besiktningsman både under arbetet och inför slutbesiktning.
 • Att anläggningen skall besiktigas av Relining Kontroll & Besiktning
 • Krav att entreprenören SKALL filma hela anläggningen efter utfört arbete enligt T25:2012

 

 

 

 

Besiktiga ert Relining Projekt

Säkerställ att er anläggning är korrekt utförd efter att det att era rör är relinade.

Kontakta en certifierad besiktningsman för kontroll av utfört arbete.