Fråga:

Hur fungerar GARANTI vid relining

 

Svar:

Många relinings entreprenader utförs enligt ABT 06

Detta gäller

Garantiansvar gäller enligt handlingar ABT 06

Som innebär att ansvarstiden är 10 år från entreprenadens godkännande och inleds med garantitid.

Om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna gäller följande.

Garantitiden är fem år för entreprenaden. För av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) är garantitiden två år.  Om entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och beställaren.

Besiktiga ert Relining Projekt

Säkerställ att er anläggning är korrekt utförd efter att det att era rör är relinade.

Kontakta en certifierad besiktningsman för kontroll av utfört arbete.