Entreprenadkontrakt vid relining ett krav

 

Upphandling och kontrakt

När ni har utvärderat anbuden rekommenderas ett möte med entreprenören där ni tillsammans går igenom anbudet och klargör eventuella frågetecken.

Ta er tid att läsa igenom anbudet. Tycker ni att det framgår tydligt vad som ingår eller inte ingår?

VIKTIGT ! – Ni (beställaren) skall upprätta ett skriftligt entreprenadkontrakt kopplat till förfrågningsunderlaget där alla ändringar och tillägg finns noterade. Vid framtagning av entreprenadkontrakt bör ni absolut ta hjälp av sakkunnig, det är beställaren som skall ta fram det, och det skall författas på beställarens villkor i överenskommelse med entreprenören. Låt aldrig entreprenören själv ta fram era avtal.

I samband med kontraktsskrivningen bör också entreprenören upprätta en tid- och betalningsplan.

Ett kontrakt är en viktig handling och kommer att vara den handling som följer hela entreprenaden, varje ord eller utlämnade ord och beskrivningar kan göra stor skillnad, och oftast så är det bara den sakkunniga relining konsulten som kan utläsa detta i dokumentationen.

Projektledning och start av relinings entreprenad

Nu kan entreprenaden starta och den bör löpande följas av en relining konsult som vet vilka krav som bör ställas på arbetet och att arbetet följer de avtalade villkoren i kontrakten.
Byggmöten bör hållas löpande och dokumenteras.

Upphandling & Projektledning av ReliningProjekt

Våra underlag vid UPPHANDLING är unika.
Våra metoder för att kontrollera och projektleda arbetet är unika.

När ni anlitar oss så kan ni vara säkra på att ni får en säker leverans.