Bra tips vid relining

 

Vi skall i denna artikel gå igenom vanliga frågor, viktiga tips och råd vid relining och avloppsrenovering.

Häng med här för det är viktigt att er anläggning i fastigheten efter entreprenaden bli långvarigt beständig, man vill inte att det blir några problem med avloppsrören efter 5, 10 eller 15  år, det är ändå en hyfsat stor investering man gör i fastigheten eller bostadsrättsföreningen.

 

Har ni problem med era avloppsrör

– Börjar ledningarna bli till åren eller uppvisar de tecken på att åtgärder krävs.

 

-Relining av avloppsrören kan vara en lösning !

Relining Kontroll & Besiktning är experter gällande relining och besiktning av inspektions filmer. Vi är dedikerade RELININGKONSULTER kommer som sakkunnig gå igenom hur man bör tänka inför en entreprenad, vilka moment är viktiga och vad man bör undvika.
Det är en stor investering att utföra relining av avloppsrören och mycket kan gå fel, så det gäller att inte ha för brått i besluts leden och är man inte säker så bör man absolut söka expert konsulthjälp, det kommer man att tjäna på i slutändan.

Besiktiga ert Relining Projekt

Säkerställ att er anläggning är korrekt utförd efter att det att era rör är relinade.

Kontakta en certifierad besiktningsman för kontroll av utfört arbete.

Här kommer vi att gå igenom bra tips och råd vid relining som

 • Vad är relining eller rörinfodring
 • Att renovera avloppsrör och tips för en bra relining entreprenad
 • Statusbesiktning före stamrenovering eller relining
 • Bra råd för när kan man utföra en relining av avloppsrör
 • Tips på vad man ska tänka på inför en entreprenad
 • Vad kostar relining och varför skiljer sig priserna åt mellan entreprenörer
 • Olika relining metoder

Relining är en metod för att renovera era avloppsrör. Ni gör bäst i att inte skjuta upp era beslut, det reparerar inte sig själv, så ni är nöd och tvungna att åtgärda detta på något vis. 

 

Vi tipsar om hur ni bäst genomför ett reliningprojekt

 

Vi skall i denna artikel enkelt försöka hjälpa er att komma vidare och svara vanliga frågor vid relining och på vad ni bör tänka i ert kommande projekt när ni skall renovera era avloppsrör genom relining, eller rörinfodring som man även säger ibland. Här finns faktainformation och tips och råd vid relining som vi hoppas kunna ge er guidning på vägen mot en lyckad reliningsentreprenad.

Vad är relining och rörinfodring
Relining innebär att man renoverar de gamla slitna avloppsrören genom att de infodras med nytt material istället för att byta ut ledningarna. Det är enklare och snabbare än ett stambyte, man bor kvar under arbetet och störningarna är små i förhållande till ett stambyte. Fördel med relining som metod är att man kan utföra arbetet utan att behöva renovera badrum eller kök och tätskikten förblir intakta.

Just i det här inlägget så kommer vi att specifikt att skriva om relining som metod att renovera avloppsledningar, man kan naturligtvis som alternativ även utföra ett traditionellt stambyte, och många gånger så kan det vara relevant att välja, men det kommer vi inte att tala om i denna artikel.

Tips och bra råd vid Relining 

Men hur ska man göra om man funderar på att utföra relining på avloppsledningarna?
Relining är ett förträffligt och smart sätt att renovera sina avloppsrör på – OM det utförs rätt !

 

Vi har satt ihop en checklista för er som har funderingar på att låta utföra en relining entreprenad.

Status på fastighet och avloppssystemet

Kontrollera er status på fastighet och avloppssystem Tänk igenom följande frågor

 • När är huset byggt
 • När åtgärdades avloppsrören senast
 • Förekommer det läckage, stopp eller avrinningsproblem
 • Finns det tecken på korrosion
 • Finns det tecken på fukt i väggar, tak eller golv
 • Tätskikten i badrummen – Hur gamla är de – Hur många är dåliga
 • Brunnar i våtutrymmen och källare – Hur ser de ut – Är de original eller utbytta på vägen
 • Hur ser golvet ut i källaren – Fuktgenomslag
Teoretisk livslängd på avloppsrör

Idag är det svårt att säga när ett avloppssystem är förbrukat, där finns fastigheter från 80 och 90-talet som har stora problem likväl finns där fastigheter som är bra mycket äldre som har godtagbara avlopp. Men teoretiskt så är där en förväntad livslängd på 40-60 år på gjutjärnsrör

En regel är att inte vänta för länge innan ni tar upp frågan med avloppsledningarna, det kommer inte att bli lättare eller mindre kostbart för att ni skjuter fram frågan.  

 

När är det dags att utföra relining på avloppsrören

 

Tillståndsbedömning och kontroll av verklig status på avloppsledningarna

Rekommendation är att göra en tillståndsbedömning av avloppsledningarna i god tid så att åtgärder kan planeras och beslutas.

Man kan få vissa svar genom att låta utföra en spolning och TV-inspektion av avloppen för att närmare granska statusen från insidan, det kan rekommenderas att ni tar hjälp av en oberoende besiktningsman från t.ex. AKTIVI Konsult som granskar filmerna för att uttala sig om statusen.
Det kan dock vara svårt att se mindre sprickor eller hål i ett oblästrat rör om man inte utför det för att hitta fel vid driftstörningar på specifika sträckor.

Man bör vara medveten om att där finns en viss risk med att spola ledningarna OM det inte gjorts regelbundet tidigare och om ledningarna är dåliga. När man spolar så tar man bort ett skikt med avlagringar och fett som kan ha skyddat en befintlig skada.

Man kan även låta göra godsmätning med ultraljudsutrustning på rörets utsida som kan ge en indikation, men är inte helt tillförlitligt

Bästa sättet är att ta ut ett fysiskt rörprov för analys (den bortkapade delen ersätts givetvis av en ny rördel). Avlagringar och grafiteringsskikt blästras bort och man analyserar det nu mer nakna röret på insidan. Under avlagringar kan det döljas djupa hål i godset och då finns där inte mycket kvar av röret, förrän det blir ett öppet hål.

Fakta: De gjutjärnsrör som användes före 1980­-talet var betydligt kraftigare än dagens rör med en godstjocklek på 7,5 millimeter. Nyare gjutjärnsrör har en godstjocklek på 3,5 millimeter. De nyare rören är visserligen skyddade mot invändig korrosion med epoxi. Men skadas detta lager så kan det med andra ord vara lika lite gods kvar som ett rör med betydligt fler år på nacken.  

 

Valet mellan Stambyte eller Relining  

Om statusen på rören visar sig vara i sämre skick  eller om korrosionen är grav och/eller om man har återkommande problem med läckage, eller om fastigheten har övervägande gamla badrum med inget eller dåligt tätskikt så kanske man skall överväga ett traditionellt stambyte, kontakta gärna en konsult som kan hjälpa er att utvärdera status och situation.
Mer än så här kommer vi inte att belysa de olika valen i denna artikeln, det kommer framförallt att handla om relining som metod och hur viktigt det är att känna till om hur ni bör agera i en reliningsentreprenad.

 

Planera i god tid om ni vill gå vidare med relining som metod

Fundera på vad som är viktigt för fastigheten, styrelsen och de boende i fastigheten. Påbörja samtalen med de boende och samla på er alla de frågor som kan förekomma från de boende. Kom ihåg, det tar tid från de första kontakterna till att arbetet med avloppsledningarna är utfört.

 

Tänk på att vid relining:
 • Kommer ni att kunna bo kvar under arbetet
 • Störningarna för en lägenhet är normalt inte mer än 2-3 dagar beroende på arbetets omfattning
 • Badrummens tätskikt förblir orört.
 • *Man kan kombinera stambyte med relining och renovera efter behov

*Man kan kombinera stambyte med relining och byta ut enstaka ledningar efter behov eller om man väljer att endast relina t.ex. köksstammarna och byta avloppen till badrummen.

 

Upphandling & Projektledning av ReliningProjekt

Våra underlag vid UPPHANDLING är unika.
Våra metoder för att kontrollera och projektleda arbetet är unika.

När ni anlitar oss så kan ni vara säkra på att ni får en säker leverans.